Rehabilitació d’una piscina

Catalunya Piscines ha realitzat la rehabilitació d’una piscina construïda fa molts anys en una casa particular. És una piscina d’una grandària mitjana situada en el jardí de la casa.

La nostra actuació ha consistit en refer tot el got de la piscina. Hem començat eliminant tot el gresite que revestia la piscina i que estava en un estat molt degradat. Un cop retirat tot el revestiment antic hem reparat tot el got, canviat desaigües, skimmers, llums i tapes dels tubs … hem donat una nova capa de formigó per tapar fissures i allisar el terra i parets de la piscina.

Un cop finalitzada aquesta primera part de l’obra, hem procedit a revestir novament la piscina amb peces de gres de color blau tipus gresite. Un cop acabada la feina de col.locació de les peces hem procedit al seu reajuntat amb ciment tècnic de color blanc específic per a piscines.

Finalment hem fet una nova coronació amb peces de gres imitació fusta.

Un cop acabada la reconstrucció de la piscina, hem realitzat l’enjardinament dels voltants de la piscina amb gespa artificial i una zona de terrassa amb el terra amb tarima de fusta i realitzem també els tractaments de fusta necessaris per garantir la seva solidesa i resistència davant les inclemències del temps que les afecten com el sol, pluja, fred o vent.


Equip de Filtració i Construcció de caseta

Hem realitzat la substitució de tot l’equip de filtració i de cloració d’aquesta piscina situada en una casa particular.

Al mateix temps realitzem tota la rehabilitació de la coronació de la piscina i de tota la zona de jardí al voltant de la piscina que estava coberta per una tarima de fusta en mal estat.

Hem arrencat la tarima vella i hem preparat i nivellat el terreny per a posteriorment realitzar un encofrat de formigó. Abans d’abocar el formigó, tirem un llit de grava amb de sorra i compactem les dues. També col·loquem sobre la base una malla de construcció i finalment, aboquem el formigó

Després hem pavimentat tota la zona amb gres porcellànic del mateix material que la coronació de la piscina, de manera que no es distingeix entre la coronació i el paviment.

Aquesta intervenció també inclou la construcció d’una caseta exterior per a col·locar tots els equips de filtració i cloració, a més d’espai per a guardar altres objectes. Realitzem tot l’acabat, instal·lació elèctrica i posem una porta de PVC y vidre.


Rehabilitació de Piscina a Sabadell

Cataluya Piscines ha realitzat la rehabilitació d’una piscina d’una casa particular que presenta desperfectes i filtracions a causa de la seva antiguitat, moviments de terra i falta de manteniment.

La nostra actuació ha consistit en refer tot el got de la piscina. Hem començat eliminant tot el gresite que revestia la piscina i que estava en un estat molt degradat. Una vegada retirat tot el revestiment antic hem reparat tot el got, canviat desguassos, skimmers, llums i tapes dels tubs … hem donat una nova capa de formigó per a tapar fissures i allisar el sòl i parets de la piscina.

Una vegada finalitzada aquesta primera part de l’obra, hem procedit a revestir novament la piscina amb peces de gres de color blau tipus gresite. En acabar el treball de col·locació de les peces hem procedit a la seva rejuntat amb ciment tècnic de color blanc específic per a piscines.

Finalment hem reparat la coronació canviant algunes de les peces que hi havia en mal estat per unes de noves del mateix material.

Paral·lelament hem reconstruït una dutxa exterior d’obra adossada a una de les parets de la casa.


Construcció d’una piscina a Valls

Catalunya Piscines ha construït una piscina en una casa unifamiliar de Valls. Comencem planificant com serà la piscina, on la col·locarem i la seva grandària. Una vegada escollit el got i l’estil de la piscina ens posem a la feina.

La piscina la realitzem a gust del nostre client amb el sistema constructiu de piscines de formigó projectat. La piscina també compta amb una escala en cantonada, amb un acabat interior realitzat amb revestiment vitri (gresite) de color blau i la coronació i terrassa estan realitzades amb gres porcellànic de primera qualitat i de gran resistència i durabilitat.

També hem realitzat l’ajardinament dels voltants de la piscina. El propietari també ens demana que rehabilitem tota la façana adjacent amb el carrer. Derroquem l’existent a causa del seu mal estat i aixequem un nou mur d’un metre i mig d’alçada i el coronem amb un tancament de ferro degudament pintat i tractat. La porta de l’entrada la instal·lem del mateix material i disseny del tancament.

!Ara només queda gaudir de la piscina!


Rehabilitació d’una piscina

Catalunya Piscines ha realitzat la rehabilitació d’una piscina construïda fa molts anys en una casa. Es tracta d’una piscina gran situada en el jardí de la casa i que roman tancada des d’octubre fins al mes de maig.

La nostra actuació ha consistit en refer tot el got de la piscina. Hem començat eliminant tot el gresite que revestia la piscina i que estava en un estat molt degradat. Un cop retirat tot el revestiment antic hem reparat tot el got, canviat desaigües, skimmers, llums i tapes dels tubs … hem donat una nova capa de formigó per tapar fissures i allisar el terra i parets de la piscina.

Un cop finalitzada aquesta primera part de l’obra, hem procedit a revestir novament la piscina amb peces de gres de color blau tipus gresite però d’una mida més gran (5x5cm). Un cop acabada la feina de col.locació de les peces hem procedit al seu reajuntat amb ciment tècnic de color blanc específic per a piscines.

Finalment hem reparat la coronació canviant algunes de les peces de gres que hi havia trencades per unes de noves del mateix material. Així després de molts dies de feina, hem deixat la piscina com nova!


Construcció d’una piscina a Parets

Hem construït una piscina en una casa unifamiliar a Parets. La piscina s’ha realitzat amb el sistema constructiu de piscines de formigó projectat. La piscina també compta amb una escala tipus graderia, amb un acabat interior realitzat amb revestiment vitri (gresite) de color blau i la coronació i terrassa estan realitzades amb gres porcellànic de primera qualitat i de gran resistència i durabilitat.

Com a equip de filtració hem instal·lat un sistema de filtració de sorra de sílice i per a la cloració utilitzem l’electròlisi salina, així obtenim una aigua sana, neta i cristal·lina.

A més s’ha realitzat també l’ajardinament i adequació dels voltants de la piscina, la pavimentació i ornamentació de l’entrada, i finalment una pèrgola de fusta adossada a la casa.


Construcció d’una piscina al Maresme

Hem construït una piscina en una casa unifamiliar del Maresme. La piscina s’ha realitzat amb el sistema constructiu de piscines de formigó projectat. La piscina també compta amb una escala tipus rectangular, amb un acabat interior realitzat amb revestiment vitri (gresite) de color blau i la coronació i terrassa estan realitzades amb fusta de teca de primera qualitat i amb un tractament especial que li otorga una gran resistència i durabilitat.

S’ha realitzat també l’ajardinament i adequació dels voltants de la piscina que han quedat malmesos per les obres i maquinària utilitzada.

Com a equip de filtració hem instal.lat un sistema de filtració de sorra de sílice i per a la cloració utilitzem l’electròlisi salina, així obtenim una aigua sana, neta i cristal.lina.

Construcció d’una piscina

Catalunya Piscines ha construït una piscina en el jardí de 600m2 d’una casa unifamiliar. Comencem planificant com serà la piscina, on la col.locarem i la seva mida. Un cop escollit el vas i l’estil de la piscina ens posem mans a l’obra.

La piscina la realitzem a gust del nostre client amb el sistema constructiu de piscines de formigó projectat. La piscina també compta amb un jacuzzi i una escala tipus romà, amb un acabat interior realitzat amb revestiment vitri (gresite) de color blau i la coronació i terrassa estan realitzades amb gres porcellànic de primera qualitat i de gran resistència i durabilitat.

També hem realitzat l’ajardinament dels voltants de la piscina que han quedat malmesos per les obres i maquinària utilitzada. El propietari aprofita l’ocasió i ens demana que li canviem la gespa natural que hi havia per una gespa artificial de última generació i d’una gran similitud a la natural i fabricades amb fil de gran qualitat.

Ara només queda disfrutar de la piscina!