Equip de Filtració i Construcció de caseta

Hem realitzat la substitució de tot l’equip de filtració i de cloració d’aquesta piscina situada en una casa particular.

Al mateix temps realitzem tota la rehabilitació de la coronació de la piscina i de tota la zona de jardí al voltant de la piscina que estava coberta per una tarima de fusta en mal estat.

Hem arrencat la tarima vella i hem preparat i nivellat el terreny per a posteriorment realitzar un encofrat de formigó. Abans d’abocar el formigó, tirem un llit de grava amb de sorra i compactem les dues. També col·loquem sobre la base una malla de construcció i finalment, aboquem el formigó

Després hem pavimentat tota la zona amb gres porcellànic del mateix material que la coronació de la piscina, de manera que no es distingeix entre la coronació i el paviment.

Aquesta intervenció també inclou la construcció d’una caseta exterior per a col·locar tots els equips de filtració i cloració, a més d’espai per a guardar altres objectes. Realitzem tot l’acabat, instal·lació elèctrica i posem una porta de PVC y vidre.