Rehabilitació de Piscina a Sabadell

Cataluya Piscines ha realitzat la rehabilitació d’una piscina d’una casa particular que presenta desperfectes i filtracions a causa de la seva antiguitat, moviments de terra i falta de manteniment.

La nostra actuació ha consistit en refer tot el got de la piscina. Hem començat eliminant tot el gresite que revestia la piscina i que estava en un estat molt degradat. Una vegada retirat tot el revestiment antic hem reparat tot el got, canviat desguassos, skimmers, llums i tapes dels tubs … hem donat una nova capa de formigó per a tapar fissures i allisar el sòl i parets de la piscina.

Una vegada finalitzada aquesta primera part de l’obra, hem procedit a revestir novament la piscina amb peces de gres de color blau tipus gresite. En acabar el treball de col·locació de les peces hem procedit a la seva rejuntat amb ciment tècnic de color blanc específic per a piscines.

Finalment hem reparat la coronació canviant algunes de les peces que hi havia en mal estat per unes de noves del mateix material.

Paral·lelament hem reconstruït una dutxa exterior d’obra adossada a una de les parets de la casa.