Construcció d’una piscina al Maresme

Hem construït una piscina en una casa unifamiliar del Maresme. La piscina s’ha realitzat amb el sistema constructiu de piscines de formigó projectat. La piscina també compta amb una escala tipus rectangular, amb un acabat interior realitzat amb revestiment vitri (gresite) de color blau i la coronació i terrassa estan realitzades amb fusta de teca de primera qualitat i amb un tractament especial que li otorga una gran resistència i durabilitat.

S’ha realitzat també l’ajardinament i adequació dels voltants de la piscina que han quedat malmesos per les obres i maquinària utilitzada.

Com a equip de filtració hem instal.lat un sistema de filtració de sorra de sílice i per a la cloració utilitzem l’electròlisi salina, així obtenim una aigua sana, neta i cristal.lina.