Neteja i desinfecció del vas d’una piscina

Sol.liciten la nostra assistència en una casa de Blanes on tenen una piscina vella i que fa anys que no utilitzen. Ens trobem amb una piscina plena d’aigua verda podrida i que fa podor, i les parets malmeses i plenes de verdet fruit del seu abandonament durant una temporada molt llarga.

Les primeres actuacions que farem seran el buidatge, neteja i desinfecció del got de la piscina. Un cop hem buidat la piscina ens trobem amb un got en mal estat i molt brut. Fem una primera neteja manual de les partícules més grans i després amb una pistola d’aigua a pressió fem una segona neteja a fons. Un cop neta, fem un tractament amb productes específics per a la desinfecció i evitar així la proliferació d’algues i altres agents un cop tornem a omplir la piscina d’aigua.

Veiem un cop acabada la neteja que hi han fissures en les parets de la piscina, així que decidim amb el client reparar-les i després pintar tota la piscina amb pintures específiques per aquests casos. Abans d’omplir novament la piscina fem una revisió de tot el sistema de filtració i cloració i substituïm algunes peces malmeses. També fem una inspecció i neteja a fons de tot el circuit d’aigua per evitar s’embruti l’aigua nova quan posem en marxa novament el circuit.

I finalment, un cop acabats tots aquests processos, omplim novament d’aigua nova de la xarxa la piscina i posem en marxa tot el circuit de filtració i desinfecció